Gratis vurdering av din barnefordelingssak

Vi gir alle en gratis vurdering av om ditt ønskede resultat i en barnefordelingssak er mulig å oppnå, hvordan det best kan gjøres og om risikoen ved saken. Vi foretrekker henvendelser på e-post, siden vi ikke alltid er tilgjengelige på telefon. Vi har derfor kontaktskjema på siden for direkte henvendelser.

De beste og mest konkrete rådene, får du om du sender over korrespondanse, avtalegrunnlag, skriftlige bevis eller avgjørelser, men vi kan også gi uformelle vurderinger pr. telefon. Klienten faktureres først når et oppdrag er avklart, og vi sender da ut oppdragsbekreftelse ved løpende oppdrag.

Sakstilnærming i barnefordelingssaker

Det spesielle med barnefordelingssaker er at det er en sakkyndig psykolog som i praksis avgjør de fleste saker gjennom å gi retten råd. Jobben med å overbevise skjer dermed under saksforberedelsen lenge før en eventuell hovedforhandling. 80-85% av alle barnefordelingssaker forlikes før hovedforhandling, fordi det fremstår som klart hva den sakkyndige har anbefalt eller kommer til å anbefale. Mange advokater har dessverre en passiv tilnærming med å vente og se hva sakkyndig kommer til.
 
Imidlertid er det mulig å påvirke utfallet av den sakkyndiges vurderinger gjennom aktiv saksforberedelse, og det kan være små ting som avgjør. Det er derfor viktig å ha en god stevning eller tilsvar og prosesskrift, for å gi den sakkyndige en riktig arbeidshypotese så tidlig som mulig.  
 
Videre er det viktig å vite hva du skal fokusere på og legge vekt på under samtalene med den sakkyndige, og hvordan du skal fremstå under observasjoner av samspill osv.  Vi bruker av den grunn en del tid på å rådgi klienten i startfasen om hvordan du skal opptre overfor den sakkyndige. Det er også viktig å finne frem til riktige bevis, motbevis og komparenter (vitner) tidlig i saken, og vi er derfor proaktive i saksforberedelsen.  
 
 

Erfaring

 
Vi har lang erfaring med barnefordelingssaker fra domstolene. Vi har representert far og mor i vidt forskjellige saker, og har lest flere hundre sakkyndige rapporter og avgjørelser. Vi er derfor flinke til å raskt sette oss inn i saken, og forstå klientens og barnas behov.
 
Vi kjenner også godt til flere av de ulike sakkyndige, og hvordan de jobber. Vi har primært jobbet på Østlandet, men tar saker over hele Norge. 
 
Vi bistår også utenrettslig med å finne frem til løsninger med bistand fra familievernkontoret, eller ved møter mellom partene og deres advokater.